Spolupracujeme so SOŠ-OA Detva

Februar 01 2021

Naša spoločnosť spolupracuje so Strednou odbornou školou v Detve. Umožňujeme ich žiakom vykonávať odbornú prax v nasej spoločnosti, čím ich pripravujeme na reálne prostredie strojárskej výroby. S touto školou máme uzatvorenú Dohodu o uskutočňovaní praktického vyučovania žiakov.

OA Detva odbor obchodná akadémia

Informácie o možnostiach štúdia v študijnom odbore obchodná akadémia:

Stredná odborná škola Detva

Informácie o možnostiach štúdia a jednotlivých odboroch vyučovaných v Strednej odbornej škole v Detve: