News

August 16 2017

We support ice-hockey

We care about community and sport in our region, ASL-Tech s.r.o. supports Zvolen’s ice-hockey club HKM Zvolen.

July 19 2017

Launch of production in the new hall

V areáli priemyselného parku Pstruša, okres Detva, sme dňa 10.7.2017 slávnostne spustili výrobu v novej výrobnej hale. Práce na novej hale začali v roku 2015. Po 24 mesiacoch výstavby sa do našej novej haly sťahujú prvé obrábacie stroje a technológie.

June 26 2017

FSQC 80 CNC

The company is launching already the second machining center of the same type FSQC 80 CNC, which has the great […]