O nás

PROFIL FIRMY ASL-TECH S.R.O.

ASL-Tech s.r.o. je mladá, flexibilná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť v oblasti strojárskej výroby, založená v roku 2007. Hlavným programom je výroba zváraných strojných častí stavebných, banských či poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, projekcia a výroba prípravkov, prípadne iných oceľových konštrukcií. Firma si zakladá na získaných dlhoročných skúsenostiach svojich zakladateľov v danom odvetví. Hlavnou prednosťou firmy je zváranie vysokopevnostných materiálov a v čo najväčšej možnej miere využívanie výhod 3D CAD systémov, čím sa snažíme dosiahnuť vysokú produktivitu práce.

Prevažná väčšina našej produkcie je smerovaná pre popredné svetové značky strojárskeho priemyslu ako napr.: TEREX, SANDVIK, SIEMENS, DOOSAN, SENNEBOGEN, KOMATSU, …

Chcete o nás viac informácií?

NAŠE MOTTO:

- Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.

- Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.

- Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Politika spoločnosti ASL - Tech s. r. o.

  • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.
  • Vedenie firmy bude vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie, a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov
  • Vzdelávaním zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov našej spoločnosti a získané vedomosti poskytovať ďalej
  • Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatívy
  • Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru
  • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii zákaziek
  • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného systému vybudovaného podľa noriem ISO 9001, ISO 3834 a ISO 14001
  • Kvalita je prvá a základná úloha za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných úrovniach
  • trvalé zlepšovanie manažérskeho systému je podporované a zabezpečované aktívnym prístupom zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti
  • Aktívne sa podieľať na ochrane a prevencii ochrany životného prostredia

CERTIFIKÁTY

Kvalitu našich výrobkov, obchodné a technologické postupy preukazujú aj mnohé certifikáty, ktoré sme získali.

PRODUKTY

Našou víziou je poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti: Výroba zváraných strojných častí stavebných, banských, poľnohospodárskych strojov a mechanizmov a iných oceľových konštrukcii.

Výroba prídavných zariadení a časti rámov pre stavebný priemysel...

Výroba strojných častí a časti rámov pre povrchové vŕtacie stroje, drviče, triediče...

Výroba zváraných základných rámov turbín, častí potrubý...

Lesný, drevospracujúci, poľno­hospo­dársky a železničný priemysel ...

REFERENCIE

Medzi našich odberateľov patria významné zahraničné a Slovenské spoločnosti v oblasti strojárstva, banského priemyslu a energetiky. Nami vyrobené komponenty sa osvedčili v náročných podmienkach v celosvetovom meradle.

Na stiahnutie

Stiahnite si naše logo na marketingové účely

Chcete vedieť viac o našich výrobných a konštrukčných možnostiach? Hľadáte spoľahlivého dodávateľa pre strojársku výrobu?