Banský priemysel

Výroba strojných častí a časti rámov pre povrchové vŕtacie stroje, drviče, triediče…