Výroba častí strojov a oceľových konštrukcií

 • Stavebný priemysel
  Výroba prídavných zariadení a časti rámov pre stavebný priemysel...

  Viac informácií

 • Banský priemysel
  Výroba strojných častí a rámov pre povrchové vŕtacie stroje, drviče, triediče.

  Viac informácií

 • Energetický priemysel
  Výroba zváraných základných rámov turbín, častí potrubí...

  VIAC INFORMÁCIÍ

 • Ostatný priemysel
  Lesný, drevospracujúci, poľno­hospo­dársky a železničný priemysel ...

  VIAC INFORMÁCIÍ

ASL-Tech s.r.o. je mladá, flexibilná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť v oblasti strojárskej výroby. Sme špecialisti pre tieto oblasti:

VÝROBA ČASTÍ STROJOV

Pre stavebný priemysel vyrábame prídavné zariadenia a časti rámov na rýpadlá, nakladače, bágre, sklápače, žeriavy a iné stavebné stroje. V oblasti banského priemyslu sa špecializujeme na výrobu strojných častí a časti rámov pre povrchové vŕtacie stroje, drviče, triediče ...

VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Výroba zváraných základných rámov turbín, častí potrubí a iných komponent pre energetický priemysel. K našim produktom patrí aj zákazková kovovýroba – výroba zváraných oceľových konštrukcií na zákazku, podľa požiadaviek zákazníka, vrátane konštručnej dokumentácie.

PREČO ASL-TECH S.R.O.

Prečo sa rozhodnúť pre výrobu alebo kooperáciu v strojárskej výrobe pre našu spoločnosť? Odpovede nájdete nižšie.

Dlhoročné skúsenosti a moderné technológie

Firma si zakladá na získaných dlhoročných skúsenostiach svojich zakladateľov v strojárskom odvetví. Hlavnou prednosťou firmy je zváranie vysokopevnostných materiálov a využívanie moderných 3D CAD systémov.

Vyrábame pre popredné svetové značky

Prevažná väčšina našej produkcie je smerovaná pre popredné svetové značky strojárskeho priemyslu ako napr.: SIEMENS, SMTI – Svensk Metallteknik, EQUUS EU, MenziMuck, SANDVIK, …

Komplexné riešenie od konštrukcie po výrobu

Zabezpečíme komplexné riešenie vašich požiadaviek na strojárku výrobu – od modernej 3D CAD konštrukcie až po finálnu výrobu požadovaných súčastí a komponent.

Sme mladá, flexibilná a dynamická spoločnosť

Vďaka tomu že sme dynamická a flexibilná spoločnosť, dokážeme sa lepšie prispôsobiť vašim potrebám, flexibilne riešiť výrobné termíny a úzko s vami spolupracovať nielen na výrobe, ale aj na vývoji vášho produktu.

POSLEDNÉ AKTUALITY

Prehliadnite si nové informácie a aktuality zo spoločnosti ASL-Tech s.r.o. Budeme vás pravidelne informovať o zmenách, alebo nových technológiách, ktoré sme nasadili v našej spoločnosti.

MILL1040
CK7135A CNC

Názov projektu 

„Podpora profesijných a digitálnych zručností zamestnancov spoločnosti ASL-Tech s.r.o.“

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je prehĺbiť, resp. nadobudnúť pokročilé odborné zručnosti nevyhnutné pre výkon práce interných zamestnancov spoločnosti. Cieľ bude zrealizovaný pomocou cieleného vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti strojárskej výroby, pomocou na mieru navrhnutých školení.

Názov a sídlo prijímateľa: ASL-Tech s.r.o., Vígľaš, Pstruša 820, 962 12 DETVA, Slovensko, IČO: 36756261
Miesto realizácie projektu: ASL-Tech s.r.o., Vígľaš, Pstruša 820, 962 12 DETVA, Slovensko
Časový harmonogram realizácie: apríl 2023 – október 2023

PROJEKT JE REALIZOVANÝ z EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV ako NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK.

Názov a sídlo prijímateľa: ASL-Tech s.r.o., Vígľaš, Pstruša 820, 962 12 DETVA, Slovensko
Názov projektu: Rozvoj existujúceho MSP – ASL-Tech s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie
Miesto realizácie projektu: Vígľaš
Výška poskytnutého NFP: 51 750 €
Opis projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu Rozvoj existujúceho MSP – ASL-Tech s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie je zabezpečenie rozvoja spoločnosti (existujúceho MSP) v nasledujúcich oblastiach – sortiment, kvalita, rozšírenie pôsobnosti spoločnosti založené na inovatívnych technológiách a kvalitných a adaptabilných zamestnancoch.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

KONŠTRUKČNÉ A PROJEKČNÉ PRÁCE

Zabezpečíme komplexné konštrukčné a projekčné práce. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a odbornému tímu vám naši inžinieri spracujú kompletnú konštrukčnú dokumentáciu.

NAŠE REFERENCIE

Medzi našich odberateľov patria významné zahraničné a Slovenské spoločnosti v oblasti strojárstva,stavebného, banského priemyslu a energetiky. Nami vyrobené komponenty sa osvedčili v náročných podmienkach v celosvetovom meradle.

Chcete vedieť viac o našich výrobných a konštrukčných možnostiach? Hľadáte spoľahlivého dodávateľa pre strojársku výrobu?