Energetický priemysel

Výroba zváraných základných rámov turbín, častí potrubí…

Námorné balenie našich výrobkov …